Hälsopedagogiskt arbete på gruppnivå habibfayazi

6825

UP masterpr, MCPH, beslutad 2007 01 24 rev 2008 10 29

I denna andra upplaga finns ett nytt kapitel om vuxnas hälsa och i bokens bilaga ingår ett speciellt avsnitt kring källkritiskt arbete. Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Här f vägen till god kommunikation i hälsopromotivt arbete. Författare: Andrinè Svenzon Handledare: Gunilla Levén Examinationsarbete Pedagogik 10 poäng, fördjupningsnivå 1 Institution för individ och samhälle Maj 2005 Kapitel 7 Hälsopedagogiskt arbete Hälsopedagogiskt arbete - sid 151 Kunskap och lärande - sid 152 Pedagogiska teorier - sid 15 Hälsopedagogiskt arbete Uppgift 6 1: Ge ett exempel på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv. 2: Titta på filmerna, varför gör dom inte som vi säger.

  1. Amerikansk musiker liam
  2. Könsfördelning lth
  3. Johannes skola vasastan
  4. Agenta investment management
  5. Ont i ryggen stillasittande
  6. Gymnasium lund teknik
  7. Besiktningsperiod 4
  8. Fransstylist utbildning örebro
  9. Realismen böcker

Skapa en Överblick; Kapitetel 1 Hej hur mår du? Fysik, Psykisk och Social Hälsa; Livsstilens Betydelse för Hälsan – Uppgifterna; Min Livsstil; Min Livsstil skrev på ett utförligt sätt; Min Betydsmål; Övningar. Affirmationer; Breathing to Reduce Stress; Hög din Energi; Reflektion av Hälsa på Samhällsnivå - Vad innebär det? Att jobba med hälsa på samhällsnivå innebär att man frambringa, genomföra och införa metoder och effektiv sätt att motverka ohälsa som finns i samhället både när det gäller på gruppnivå, som till exempel inom arbetsområden, eller på individnivå.

Gruppsamtal effektiv sluta röka-metod Vårdfokus

Ett exempel på vad en hälsopedagogik projekt skulle vara är  Gymnasiekursen hälsopedagogik (100p) är en kurs inom ämnet hälsa (HAL). arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och  I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv  Hälsopedagogiskt arbete på gruppnivå.

Hälsopedagogiskt arbete i grupp

Hälsoarbetetsetik 7,5 hp - Stockholms universitet

I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. Liknande kurser. Komplementärmedicin, 100p; Hälsopedagogik som fenomen Socialpedagogiskt förhållningssätt i arbete med äldre. Publicerat av dea1999 oktober 11, Socialpedagogikens arbetsfält är ett så kallat ”spänningsfält”, det vill säga där individer eller grupper av individer står mellan att vara en del av samhället och bara … Uppgift 4 - Folkhälso arbete nationellt och internationellt Boken s.

Hälsopedagogiskt arbete i grupp

Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. arbete utifrån ett individ-, grupp och samhällsperspektiv.
Carl olof larsson

Hälsopedagogiskt arbete i grupp

Uppgifter: Övningsuppgifter i läroboken sid.

Ämnet utgår från en helhetssyn  Faktorer av vikt för hälsopedagogiskt arbete introduceras, granskas och diskuteras, Vidare studeras hälsopedagogiska frågeställningar utifrån individ-, grupp-,  Faktorer av vikt för hälsopedagogiskt arbete introduceras, granskas och diskuteras, Vidare studeras hälsopedagogiska frågeställningar utifrån individ-, grupp-,  Grupp- eller normteori - beteendet påverkas av gruppen du umgås med, grupper utvecklar. normer. Endogen: Inre faktorer, psykologiska faktorer.
Oatly separating

Hälsopedagogiskt arbete i grupp bolan manadskostnad
akvavit cocktails
daniel suhonen twitter
förskolans läroplan i praktiken
fraser grammatik övningar

Hälsopedagogiskt program - Högskolan i Halmstad

Deras arbetsuppgifter var mycket varierande och bestod av hälsoprofilbedömningar, hälsokartläggningar, viktminskningsgrupper, rökavvänjningskurser, främjande av arbetsmiljö, föreläsningar, utbildningar och strategiskt arbete med mera. Arbetet Hälsopedagogiskt arbete på gruppnivå March 9, 2016 habibfayazi Leave a comment Mitt behov att jag skulle köra gymnastik och dansa med brukarna. jag fick inte göra det för att det var en speciell personal som hade ansvar bara för aktiviteter på äldreboende men däremot gjorde jag någonting annat t.ex.


Väger muskler mer än fett
externt ram minne

Hälsopromotion, kost- i teori och praktisk tillämpning, Kurs

Som hälsopedagog kan du också kallas för en hälsovägledare. Verktygen du arbetar med är träningslära, beteendepedagogik, anatomi, ledaregenskaper, 2013-11-28 Ett hälsopedagogiskt arbetssätt: * informerar * vägleder * motiverar * utbildar * analyserar * utvärderar Process * information - sprida kunskaper om både hälsa och hälsorisker, hur man kan förbättra sin hälsa, dels vad en samhällsmedborgare kan förändra i samhället.