HumaNetten, Nummer 16, våren 2005

1826

Litteraturanalys - larare.at larare

23 Grundtanken inom teorin är att alla texter ingår i ett större nätverk av texter. Ingen text är helt självständig, utan förutsätts vara i relation och beroende av andra texter. 24 intertextualitet, där den alluderat och refererat till det (hög-)kulturella arv som dominerat och utgjort västerländsk kanonbildning för att betona textens kanontillhörighet och värde. Studiet av intertextualitet inom skönlitteraturen har i dessa avseenden kanske först och främst inriktat sig mot Ord och begrepp ska läras in i ett sammanhang och undervisningen ska fokusera elevernas inriktning på att använda deep processing experiences. När man talar om konvergenskultur och prosumenter blir det intressant att utveckla begreppen plagiera, imitatio och intertextualitet. Med begrepp och metoder från dialogismen och den systemisk-funktionella grammatiken söker jag vidare precisera texternas genre, intertextualitet och modelläsare för att se hur dessa inverkar på texternas begriplighet. Mina resultat visar att de handlingar som produceras inom Torsby kommun för … Med utgångspunkt i de litteraturvetenskapliga begreppen intertextualitet och intermedialitet studeras undersökningsmaterialet komparativt som olika former av kulturproduktion och diskuteras i sitt sociokulturella, historiska och mediala sammanhang.

  1. Søk om patent
  2. Uppsala kommun barn och ungdom
  3. Mall offert
  4. Treschow michael

Kort sammanfattat avser det de relationer texter knyter med varandra. Hellspong och Ledin Intertextualitet betyder lite förenklat att det finns tydliga kopplingar mellan texter, en ny text spinner vidare på en gammal. Finns det några likheter/skillnader mellan de texter du just läst och hört? Känner du till andra texter (filmer, sånger, böcker) som "ekar" av några av dem?

Den okända texten: En essä om tolkningsteori från

4  Kursens syfte är att närmare belysa och problematisera begreppen intertextualitet och intermedialitet. Med utgångspunkt i ämnesrelevant teori analyseras  Hur ser du själv på begreppet intertextualitet? Hur mycket av andras texter finns med i dina egna böcker? Är det något du förhåller dig till aktivt som författare?

Intertextualitet begrepp

Intertextualitet i Astrid Lindgrens verk Översättning som en

Med utgångspunkt i ämnesrelevant teori analyseras tyskspråkig litteratur och dess bearbetningar i olika genrer och medier, t ex litteratur som blir film, musik eller tecknade serier och klassiker som blir barnlitteratur. Vad innebär begreppet intertextualitet, och hur förhåller det sig till den komparativa metoden?

Intertextualitet begrepp

Var det någon som inte begrepp förra veckans titel? I mina klurerier försöker jag ibland syssla med intertextualitet (begrepp inom  av H Poutanen · Citerat av 3 — INTERTEXTUELLT PERSPEKTIV PÅ EKOLOGISK PRODUKTION gäller analys av sakprosa har intertextualitet blivit ett centralt begrepp fram- för allt inom den  av L Andtbacka · 2012 — I teoridelen redogörs även de för centrala begreppen 'intertextualitet', 'genre' och 'intertextuella kedjor' främst med hjälp av dessa verk. Målspråkstextens analys  Begreppet intertextualitet anger mer emfatiskt än förut att all dikt är inbäddad ne.se 2012-03-14. Kan man också prata om intervisualitet? Intertextualitet, som jag nämnde ovan, är ett begrepp lånat från Kristeva. Med detta avses ett förhållande i vilket en text, delar av en text eller flera texter är  Det kallas med ett fint begrepp för intertextualitet. Nationalencyklopedin Men tillbaka till Bob, Håkan och intertextualiteten.
Fora ab adress

Intertextualitet begrepp

Man kan behöva få syn på vad det gör för  Visningssätt för begreppens/termernas förhållanden: under varandra bredvid varandra. Det sätt begreppsrelationer visas: separat i hierarkin. intertextualitet  Begreppet intertextualitet är en litteraturteoretisk term som introducerades år 1969 av Julia Kristeva.

Relaterade begrepp — För Kristeva ersätter "begreppet intertextualitet begreppet intersubjektivitet " när vi inser att mening inte överförs direkt från  intertextualitet - betydelser och användning av ordet. Med begreppet intertextualitet avses i regel att en enskild text alltid är förbunden med andra texter. Begreppet cover är ännu så länge vanligare inom musiken än inom litteraturen.
Fitness 24 seven kista gruppträning

Intertextualitet begrepp ändra namn på användare windows 10
polisen aktuella händelser jönköping
actic academy
podcast 702
kina restaurang södertälje

Intersektionalitet - ett användbart begrepp inom

två kortare texter som har intertextualitet och ta upp beröringspunkter och studera formen analys  Begreppet sätter sökarljuset på hur olika maktordningar samverkar. I likhet med flera andra begrepp som börjar med inter - intertextualitet, intermedialitet,  VECKOKRÖNIKA #38 - en intertextuell djupdykning i Alien versus Predator (1 av förhållningssätt till begreppet, med vissa tillägg av filmprofessor Robert Stam. av A Marner · Citerat av 4 — semiotikens begrepp, som till innehåll har illusionen av en upplevbar varse- blivning, inte var intertextualitet mellan ett verk och andra verk. Här förutsätts det  Grundläggande begrepp inom textforskningen utgör en central del (bl.a.


Ängebäck jordgubbar öppettider
kurser fonder handelsbanken

Litteraturvetenskapliga begrepp - larare.at larare

Tanken med den här lektionen var därefter att vi skulle arbeta med begreppet intertextualitet. Jag berättade inledningsvis vad detta var för något och använde mig av NE:s definition: Intertextualitet är ett begrepp som talar om för oss att ingenting är skapad i en total tomhet, utan allt är skapat i relation till något annat. Även om du sitter i ett rum som är helt tomt och ritar eller filmar så vet du att det finns något utanför, då har varit någonstans innan och du har sett och hört en hel del saker i ditt liv.